Стаи за бягство от затвора в София

Сценарият за бягство от затвора е сериозен претендент за най-популярния жанр на стаите за бягство. Кой законопослушен гражданин не би искал да го изпробва и да опита невъзможното бягство? Тук всичко е свързано с работата в екип и комуникацията. Най-добрият вариант за сплотяване на колектива и за по-добро опознаване.


We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.