Исторически ескейп стаи в София

Не се притеснявайте: това не е урок по история, така че няма да ви се наложи да пишете доклад за това какво се е случило през 1861 г. или да помните имената на всички британски крале. В тези ескейп стаи ще се пренесете в друга епоха. Смисленият сюжет ще накара сърцето ви да бие малко по-бързо, а атмосферата ще стимулира мисловния процес. Ще промените ли хода на историята?


We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.