Ескейп стаи за грабежи в София

Ескейп стаите, в които крайната задача е да се открадне нещо, стават все по-популярни. Банковите обири са най-често срещаните престъпления, но понякога се налага да ограбвате и художествени галерии или музеи. Умелите играчи могат да се опитат да предизвикат най-известните крадци на века. Бъдете готови за лазери, алармени системи, тайни трезори и тонове пари.


We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.