Апокалиптични ескейп стаи в София

Представете си, че светът, който познаваме, свършва за броени часове. Какво бихме направили? Разбира се, да резервираме стая за бягство! Вдъхновени от филмите и книгите за възможните бъдещи резултати, хората са готови да поемат контрола в ескейп стаите. Кой знае, някой ден тези умения за оцеляване може да се окажат полезни...

Апокалиптични ескейп стаи в София


Последни отзиви за апокалиптични ескейп стаи в София


We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.