Детективски ескейп стаи в София

Добрият детектив е нещо повече от еленов лак и пищов. Разберете дали имате всичко необходимо, за да хванете похитител, да разрешите случай на убийство или да откриете изчезнал човек. Подложете на изпитание детективските си умения: неразрешените случаи в София ви очакват!

Детективски ескейп стаи в София


Последни отзиви за детективски ескейп стаи в София


We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.