Escape game Пясъците на Времето

Компания: TimeScape

Контакти:

бул. „Христо Ботев“ 27a 4000 Център, Пловдив ()

0889 561 626

Command + EnterОткрихте печатна грешка? Изберете текст и натиснете Ctrl+Enter.

На същото място

Описание:

Разглеждайки поредния древноегипетски храм, забелязах полускрит процеп в стената. Реших да направя нещо различно, вълнуващо, щуро… Никой от групата не забеляза как се шмугнах вътре. Звучно хлопване зад мен и последвалата пълна тишина ми подсказаха, че съм попаднал в древен капан.
Тънък слънчев лъч се прокрадваше в мрака и сочеше началото на това притаяващо дъха приключение…

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.