Ескейп стая Bornazium

Компания: Brain Watch

Контакти:

ул. „Искър“ 11 г, 1000 София център, София ()

+359 888 164630; +359 888 395323; +359 896 871664

Command + EnterОткрихте печатна грешка? Изберете текст и натиснете Ctrl+Enter.

Описание:

Двама професори биват похитени и заставени от зъл военен да възобновят отдавна забравен, но все така зловещ руски експеримент, при който чрез ужасяващи генни модификации се създават изключително опасни супервойници! Учените успяват да избягат от плен, но уви... вече създали серума на злото. Подбудени от своята съвест, те се обръщат за помощ към група агенти, умолявайки ги да открият тайната лаборатория на генерала и да унищожат опасния за човечеството серум - Борназиум!

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.